Certificat d'especialitat

Curs teòric i pràctic que capacita l'alumne per a la posada a flotació, maneig, recerca i manteniment en diferents circumstàncies i condicions meteorològiques de Bots de Rescat Ràpids.


Curs STCW homologat a Espanya per la Dirección General de la Marina Mercante. S'imparteix a Barcelona i Girona.


Dirigit als capitans, oficials, mariners i tripulants, que tinguin assignades funcions en bots de rescat ràpids en els vaixells que estiguin equipats amb ells.


Per a l'expedició del Certificat d'especialitat de Bots de Rescat Ràpids s'haurà d'estar en possessió del Certificat d'especialitat de Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat No Ràpids.


Bots de Rescat No Ràpids - pràctiques - FP del MAR - Escola Port

MODALITAT I DURADA

Curs presencial.
16 hores:
 • 9 hores de teoria.
 • 7 hores de pràctiques.ASSISTÈNCIA

Per obtenir el certificat és obligatòria l'assistència tant a la part teòrica com les pràctiques.
 • BOTS DE RESCAT RÀPIDS
 • 278 287 €
 • Teoria 9 hores.
 • Pràctiques 7 hores.
 • Material didáctic.
 • Assegurança de l'alumne, gestió.
 • Reservar plaça


VALIDESA
El certificat d'especialitat en Bots de Rescat Ràpids té una validesa de 5 anys, passats els quals s'ha de revalidar mitjançant la realització d'un curs de manteniment d'competències de 12,5 hores de durada.


Escola Port | Formación Profesional del Mar, escola nàutica amb certificat de qualitat ISO 9001, imparteix el curs de Bots de Rescat Ràpids d'acord amb el conveni de formació STCW, el qual estableix les normes mínimes per impartir formació nàutica de forma idèntica en totes les nacions.
Reservar plaça

TU CURSO STCW EN ESCOLA PORT, TODO SON VENTAJAS

 • Nunca cancelamos nuestros cursos.

 • Cursos tot l'any amb varietat d'horaris adaptats al perfil de l'alumne.

 • Aules climatitzades i equipades amb els millors mitjans.

 • Asesoramiento en formación marítima.

 • Els millors i més capacitats instructors.

 • Asesoramiento personalizado para la tramitación de los certificados.

 • Bolsa de trabajo activa.

 • Asesoramiento y gestión de CV.


Módulo de construcción, mantenimiento, reparaciones y equipo de los botes de rescate rápidos
 • Construcción, componentes y equipos de los botes de rescate rápidos.
 • Mantenimiento y reparaciones de emergencia de los botes de rescate rápidos, incluyendo el inflado y desinflado de los compartimentos de flotabilidad.
 •   Módulo de equipo y dispositivos de puesta a flote de los botes de rescate rápidos
 • Evaluación de la disponibilidad del equipo y dispositivos de puesta a flote de los botes de rescate rápidos para su puesta a flote y manejo inmediato.
 • Funcionamiento y limitaciones del chigre, los frenos, las tiras, las bozas, el equipo de compensación del movimiento y otros equipos.
 • Precauciones de seguridad durante la puesta a flote y la recuperación de un bote de rescate rápido.
 • Puesta a flote y recuperación de un bote de rescate rápido en condiciones meteorológicas y estados de la mar normales y desfavorables.
 •   Módulo de puesta a flote y recuperación de un bote de rescate rápido
 • Evaluación de la disponibilidad de los botes de rescate rápidos y del equipo conexo para su puesta a flote y manejo inmediatos.
 • Precauciones de seguridad durante la puesta a flote y la recuperación de un bote de rescate rápido.
 • Puesta a flote y recuperación de un bote de rescate rápido en condiciones meteorológicas y estados de la mar normales y desfavorables.
 •   Módulo de hacerse cargo de un bote de rescate rápido después de su puesta a flote.
 • Características específicas, instalaciones y limitaciones de los botes de rescate rápidos.
 • Procedimientos para adrizar un bote de rescate rápido invertido.
 • Manejo de un bote de rescate rápido en condiciones meteorológicas y estado de la mar normales y desfavorables.
 • Equipo de navegación y seguridad de un bote de rescate rápido.
 • Métodos de búsqueda y factores ambientales que inciden en ella.
 •   Módulo de manejar el motor de un bote de rescate rápido
 • Métodos para poner en marcha y hacer funcionar el motor de un bote de rescate rápido y sus accesorios.
 • NORMATIVA
  El programa se ajusta a la Resolución Oficial de 18 de Junio de 2013 (Enmiendas de Manila 2010), de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que actualizan y modifican los cursos de formación y sus programas, recogidos en la Orden FOM/2296/2002 de 4 de septiembre, en cumplimiento con el Convenio STCW.

Per sol·licitar l'expedició del certificat de "Bots de rescat Ràpids" s'ha de presentar la següent documentació a la Capitania Marítima de la seva comunitat autònoma:
 • Imprès de sol·licitud de Certificats d'Especialitat.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Fotocòpia compulsada del diploma del curs de "Bots de rescat Ràpids", segons l'ordre FOM / 2296/2002, expedit per Escola Port.
 • Justificant de pagament de les taxes per "Títols Marítims Professionals i Esbarjo".
 • DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Edat mínima 18 anys o 16 amb autorització.