Certificat d'especialitat.

El curs té com a objectiu la formació de l'alumne en les normes de competència per prendre consciència i contribuir col·lectivament en els aspectes relacionats amb la Protecció Marítima.

 

Que l'alumne adquireixi les competències bàsiques relacionades amb informar dels esdeveniments que afectin la protecció, inclosos temptatives i atacs de pirates o lladres armats.

Que sigui capaç de determinar els procediments que s'han de seguir quan reconeguin una amenaça per a la protecció, i participar en els procediments d'emergència i contingència relacionats amb la protecció d'acord amb el Codi ISPS (codi adoptat per l'OMI, per establir un marc internacional de cooperació per detectar amenaces i adoptar mesures preventives).

Curs STCW homologat a Espanya per la Direcció General de la Marina Mercant.

 

Formació Bàsica en Protecció Marítima -curso- FP del MAR - Escola Port  

Es requerirà la possessió del certificat d'especialitat en Formació Bàsica en Protecció Marítima a tot tripulant de vaixells mercants que hagin de disposar del Certificat de Protecció dels Vaixells i de les Instal·lacions Portuàries, i que no disposin del Certificat d'Oficial de Protecció del Buc.

Dirigit al personal que hagi d'assumir tasques i responsabilitats concretes en matèria de protecció, de conformitat amb el que disposa el pla de protecció del vaixell.

 

MODALITATS I DURADA

Curs presencial.
8 hores:
 • 6 hores de teoria.
 • 2 hores de pràctiques.ASSISTÈNCIA

Per a obtenir el certificat és obligatòria l'assistència a almenys el 90% de la partteòrica i al 100% de les pràctiques. • FORMACIÓ BÀSICA EN PROTECCIÓ MARÍTIMA
 • Teoria: 6 hores.
 • Pràctiques: 2 hores.
 • Material didàctic.
 • Assegurança, gestió.
 • Reservar plaça
 

   VALIDESA

El certificat d'especialitat FORMACIÓ BÀSICA EN PROTECCIÓ MARÍTIMA d'acord a la llei vigent no caduca.Perquè obtinguis la teva titulació en el menor temps i al millor preu hem creat Packs de formació que combinen diversos certificats requerits per a treballar en el sector marítim.

Consulta el calendari i reserva la teva plaça.Escola Port / Formació Professional del Mar, escola nàutica i amb certificat de qualitat ISO 9001, imparteix el curs de Formació Bàsica en Protecció Marítima d'acord amb el conveni de formació STCW el qual estableix les normes mínimes per impartir formació nàutica de forma idèntica en totes les nacions.

Reservar plaça


TU CURSO STCW EN ESCOLA PORT, TODO SON VENTAJAS

 • Nunca cancelamos nuestros cursos.

 • Cursos tot l'any amb varietat d'horaris adaptats al perfil de l'alumne.

 • Aules climatitzades i equipades amb els millors mitjans.

 • Asesoramiento en formación marítima.

 • Els millors i més capacitats instructors.

 • Asesoramiento personalizado para la tramitación de los certificados.

 • Bolsa de trabajo activa.

 • Asesoramiento y gestión de CV.

 
 • DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Edat mínima 18 anys.
 • Incrementar la protecció marítima mitjançant presa de consciència i manteniment de les condicions establertes en un pla de protecció.
 • Reconeixement dels riscos i les amenaces per a la protecció.
 • Realització d'inspeccions periòdiques i reconeixement de les amenaces per a la protecció.
 • Comprensió de la necessitat de mantenir la presa de consciència i la vigilància a bord.
 • Utilització de l'equip i sistemes de protecció.
Per sol·licitar l'expedició del certificat de "Formació Bàsica en Protecció Marítima" s'ha de presentar la següent documentació a la Capitania Marítima de la seva comunitat autònoma:
 • Imprès de sol·licitud de Certificats d'Especialitat.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Fotocòpia compulsada del diploma del curs de "Formació Bàsica en Protecció Marítima", segons l'ordre corresponent, expedit per Escola Port.
 • Justificant de pagament de les taxes per "Títols Marítims Professionals i Esbarjo".
CursModalitatIniciMés info.
Protecció Marítima16:00 a 20:00hFeb. | Dx. 28
Reservar plaça
VEURE CALENDARI DE TOTS ELS CURSOS