CursModalitatIniciMés info.
Op. General SMSSM (pont)08:00 a 17:00hMaig | Dill. 06
Reservar plaça


Veure calendari

STCW A-IV/2 Certification of GMDSS radio personnel - GOC.

Curs teòric i principalment pràctic que forma a l'alumne per a exercir les funcions del servei de radiocomunicacions en vaixells acollits al SMSSM per a totes les zones marítimes A1, A2, A3 i A4. Transmetre i rebre informació utilitzant els subsistemes i l'equip del SMSSM. Garantir els serveis de radiocomunicacions en casos d'emergència.

 

El curs és homologat a Espanya per la DGMM, Dirección General de la Marina Mercante. S'imparteix a Barcelona i Girona.

 

Es requerirà la possessió del títol professional d'Operador General del Sistema Mundial de Socors i Seguretat Marítim (SMSSM / GMDSS) als capitans i oficials encarregats de la guàrdia de navegació de vaixells civils acollits al SMSSM en qualsevol zona de navegació, exceptuant als vaixells que només realitzin navegacions a la zona marítima A1.

Aquesta titulació augmenta les atribucions dels titulats PPER permetent-los ser instructors en els cursos d'esbarjo per a les classes de radiocomunicacions del PNB i PER.

 

Operador General SMSSM - prácticas - FP del MAR - Escola Port

 

MODALITATS Y DURADA  

Curs presencial complet (Op. General+ curs pont).
120 hores:
 • 50 hores de teoria.
 • 70 hores de pràctiques.Curs pont.
80 hores:
 • 30 hores de teoria.
 • 50 hores de pràctiques.ASSISTÈNCIA

Per obtenir el certificat és obligatòria l'assistència tant a la part teòrica com les pràctiques. • OPERADOR GENERAL SMSSM
 • Teoria: 50 hores.
 • Pràctiques: 70 hores.
 • Material didàctic.
 • Assegurança, gestió.
 • Reservar plaça
 • OPERADOR GENERAL SMSSM
  Curs pont
 • [priceContainer id="4177" bundle="" descuento="0.95"]
 • Teoria: 30 hores.
 • Pràctiques: 50 hores.
 • Material didàctic.
 • Assegurança, gestió.
 • Reservar plaça


VALIDESA

El certificat de especialitat OPERADOR GENERAL DEL SMSSM té una validesa de 5 anys, passats els quals s'ha de revalidar mitjançant la realització d'un curs de manteniment de competències.

 

Escola Port / Formació Professional del Mar, escola nàutica homologada per la Direcció General de la Marina Mercant (DGMM) i amb certificat de qualitat ISO 9001, imparteix el curs de Operador General del SMSSM d'acord amb el conveni de formació STCW, el qual estableix les normes mínimes per impartir formació nàutica de forma idèntica en totes les nacions.

 TU CURSO STCW EN ESCOLA PORT, TODO SON VENTAJAS

 • Nunca cancelamos nuestros cursos.

 • Cursos tot l'any amb varietat d'horaris adaptats al perfil de l'alumne.

 • Aules climatitzades i equipades amb els millors mitjans.

 • Asesoramiento en formación marítima.

 • Els millors i més capacitats instructors.

 • Asesoramiento personalizado para la tramitación de los certificados.

 • Bolsa de trabajo activa.

 • Asesoramiento y gestión de CV.

 
 • Els principis generals i les característiques bàsiques del servei mòbil marítim.
 • Coneixements pràctics i habilitació de l'equip bàsic de l'estació d'un vaixell.
 • Procediments operacionals i operació detallada de la pràctica dels sistemes SMSSM i els seus subsistemes.
 • Capacitats i procediments operacionals per a les comunicacions generals.

Normativa:
 • Art. 5 Ordre FOM / 2296/2002.
 • Annex I Ordre FOM / 2296/2002.
 • Secció A-IV/2 del Codi de Formació.
 • DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Edat mínima 18 anys.
 • Coneixements mínims de llengua anglesa.
Per sol·licitar l'expedició del certificat de "Operador General del SMSSM" s'ha de presentar la següent documentació a la Capitania Marítima de la seva comunitat autònoma:
 • Imprès de sol·licitud de Certificats d'Especialitat.
 • Certificat mèdic nàutic expedit per l'ISM.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport, en vigor.
 • Fotocòpia compulsada del diploma del curs de "Operador General del SMSSM", segons l'Ordre de 04/09/2002, expedit per Escola Port.
 • Justificant de pagament de les taxes per "Títols Marítims Professionals i Esbarjo".
CursModalitatIniciMés info.
Op. General SMSSM (pont)08:00 a 17:00hMaig | Dill. 06
Reservar plaça
VEURE CALENDARI DE TOTS ELS CURSOS