Pràctica de capità de iot
 • CI - Navegació 48h
  Pràctiques
 • Pràctiques de navegació de 48 hores.
 • Assegurança de l'alumne, IVA 21%.
 • COMPRAR

Les pràctiques de Capità de Iot de 48 hores de durada es realitzen, tots els mesos, a bord d'un dels nostres velers de més de 15 m (50 peus). Salpem un divendres a la tarda, des del Port Olímpic, amb destinació a les balears i el diumenge tornem a Barcelona.


Seguretat i navegació, MOTOR 48H, són les pràctiques obligatòries de per a obtenir el títol de capità de iot, tindran una durada de 48 hores, de les quals un mínim de 36 hores seran en règim de travessia, havent de realitzar cada alumne, almenys, una guàrdia de navegació completa de dia i una altra de nit.

Pràctica de capità de iot

Aquestes pràctiques, en règim de travessia, s'enfoquen en perfeccionar altres aspectes de la navegació, orientats principalment a la travessia i la navegació segura dins de les atribucions de l'títol de capità de iot.

L'estada a la mar s'incrementa fent que l'alumne s'habituï a la durada de les navegacions que podria fer amb aquest títol.

L'establiment d'un règim de guàrdies durant el desenvolupament de les pràctiques i la realització de les tasques típiques d'aquestes, és vital per a una correcta assimilació dels objectius a assolir.

36 valoraciones

Todo muy bien organizado y calculado. Patrón muy atento y embarcación en buenas condiciones."

La mejor escuela para formarte dentro del sector náutico, ya sea para tema recreo o profesional. Grandes profesores y muy profesionales y un ambiente muy agradable para aprender. Si estás buscando una escuela para sacarte un título, Escola Port es tu escuela náutica."

Quisiera destacar el compromiso del instructor Raúl Serrano en estas prácticas de Capitán de Yate. Da gusto navegar con un profesor con tantos conocimientos y entrega a su trabajo. El anemómetro y el cargador de la emisora VHF siguen sin funcionar en el Fora Nirvis II."

Las prácticas a las Islas, a Fornells (Menorca), estuvieron muy bien. Se aprendió mucho, hubo muy buena armonía entre toda la tripulacion y el profesor Raúl Serrano, un gran profesional y excelente persona."

Practicas de CY en el Fora Nirvis a Menorca. Fin de semana espectacular, con Raúl de Patrón, quien te traslada todos sus extensos conocimientos, y te enseña a sentir la mar. Muchas Gracias por todo EscolaPort!!"

La escuela me ha sido muy útil. Muchas gracias!!! 100%recomendable."

 

  Contingut de les pràctiques de seguretat i navegació del Capità de Iot:

 • Apartat 1. Utilització de el material de seguretat i contra incendis.
 • Apartat 2. Preparació de la derrota.
 • Apartat 3. Revisió dels punts crítics de l'embarcació i comprovacions prèvies a la sortida a la mar.
 • Apartat 4. Guàrdia efectiva de navegació.
 • Apartat 5. Navegació.

(El contingut detallat de cada apartat en el BOE Núm. 247 dissabte 11 d'octubre de 2014 Sec. I. Pàg. 83.041)

Si no has habilitat el teu PY per governar velers, pots ampliar les atribucions del teu títol de capitá de iot realitzant pràctiques complementàries de navegació a vela. La durada d'aquestes pràctiques és de 16 hores amb una parada d'1 hora cada 4 hores de navegació.  Contingut:

 • Apartat 1. Teoria de la navegació a vela
 • Apartat 2. Eixàrcia i velas
 • Apartat 3. Maniobra a vela I
 • AApartat 4. Maniobra a vela II
 • Apartat 5. Maniobra a vela III
 • Apartat 6. Maniobra a vela avançada.
 • Apartat 7. Maniobres de seguretat
 • Apartat 8. Seguretat en la navegació a vela


(El contingut detallat de cada apartat en el BOE Núm. 247 dissabte 11 d'octubre de 2014 Sec. I. Pàg. 83.041)

  Avaluació de les pràctiques:

  L'instructor ha d'avaluar la capacitat de l'alumne, d'acord amb els següents punts. Podent no signar el certificat de pràctiques corresponent si no es compleix qualsevol d'ells:
 • Puntualitat i assistència a les pràctiques. No es permet un nivell d'assistència inferior a l'95%.
 • Acceptació de les normes de l'escola nàutica d'esbarjo. L'alumne haurà d'acceptar les normes de l'escola per a la impartició de les pràctiques.
 • Participació activa. L'alumne haurà de participar activament durant la totalitat de les pràctiques, sent receptiu a la formació.
 • Requisits per a les pràctiques en embarcacions:

 • S'ha de portar roba adequada en funció de l'època de l'any.
 • Calçat de sola goma blanca (esportives) o bé de sola goma neutra (nàutics).
 • També és recomanable portar crema solar, gorra, ulleres de sol.

Normes de l'escola per a la realització de les pràctiques:

Las escuelas náuticas están obligadas a notificar a la Generalitat de Catalunya varios días antes de la celebración de las prácticas tanto de radio como todas las de navegación del número de asistentes a las mismas, por esta razón es condición indispensable para poder realizarlas el avisar a la escuela con 4 días anticipación suficiente el interés en realizarlas, así como realizar su pago.

Una vez que la escuela náutica ha notificado a la Generalitat la relación de alumnos, está ya no podrá cambiarse a no ser que sea por causa de fuerza mayor demostrable. Si un alumno no se presenta no podrá evaluársele y no se le reconocerá la práctica, pero estará ocasionando un perjuicio a otros alumnos que no han podido ocupar su plaza y a la escuela náutica que no podrá vender esa plaza. Por esta razón la escuela náutica se ve obligada a penalizar a estos alumnos con un % del importe de la práctica cuando vuelvan a presentarse. Los importes de esta penalización son de 25€ para las prácticas de Radio y de 50€ para las de Motor (seguridad y navegación) y de Vela.

*Causas de fuerza mayor: Enfermedad, accidente, etc.