Si t'ha caducat el Titulín ara el podràs renovar realitzant les pràctiques obligatòries de Llicència de Navegació.

Només amb realitzar aquestes pràctiques de 4 hores de durada teu titulín passa a ser Llicència de Navegació.

Guanyaràs en atribucions i podràs portar:

 • Embarcacions a motor o vela de fins a 6 metres d'eslora.
 • La potència màxima que tingui homologada l'embarcació.
 • Motos d'aigua sense límit de potència.Som transparents: pots veure la ubicació de les embarcacions de la nostra flota en temps real mitjançant el sistema AIS.


Reservar plaça


Les pràctiques homologades de seguretat i navegació es realitzen al Port Olímpic de Barcelona en una embarcación homologada de l'Escola Port Barcelona.

  Temari:

  Les pràctiques per a l'obtenció de la llicència de navegació tindran una durada de 4 hores en què s'impartirà la formació. Es podrà atorgar certa flexibilitat en la realització i desenvolupament de les pràctiques en funció de les condicions meteorològiques. I en qualsevol cas, esgotar el total d'hores i impartir el temari de pràctiques en la seva totalitat.

 • Apartat 1. Seguretat i comprovacions abans de sortir a la mar. Coneixement i maneig del material de seguretat, revisió dels punts crítics de l'embarcació i comprovacions prèvies a la sortida a la mar.
 • Apartat 2. Motors. Identificació dels elements de la instal·lació propulsora. Arrencada del motor i comprovacions de funcionament.
 • Apartat 3. cordam. Maneig de caps i nusos bàsics.
 • Apartat 4. Maniobres. Maniobres en dàrsena, atracadors i desatraques. Velocitat de seguretat.
 • Apartat 5. Fondeig, vigilància i control de la derrota. Maniobra de fondeig i virada de l'àncora. Precaucions amb banyistes i bussejadors.
 • Apartat 6. Maniobres de seguretat.
(El contingut detallat vaig poder veure al BOE Núm. 247, 11 octubre de 2014 Sec. I. Pàg. 83031)

  Avaluació de les pràctiques:

  L'instructor ha d'avaluar la capacitat de l'alumne, d'acord amb els següents punts. Podent no signar el certificat de pràctiques corresponent si no es compleix qualsevol d'ells:
 • Puntualitat i assistència a les pràctiques. No es permet un nivell d'assistència inferior al 95%.
 • Acceptació de les normes de l'escola nàutica d'esbarjo. L'alumne haurà d'acceptar les normes de l'escola per a la impartició de les pràctiques.
 • Participació activa. L'alumne haurà de participar activament durant la totalitat de les pràctiques, sent receptiu a la formació.
 • Requisits per a les pràctiques en embarcacions:

 • S'ha de portar roba adequada en funció de l'època de l'any.
 • Calçat de sola goma blanca (esportives) o bé de sola goma neutra (nàutics).
 • També és recomanable portar crema solar, gorra, ulleres de sol.

Normes de l'escola per a la realització de les pràctiques:

Les escoles nàutiques estan obligades a notificar a la Generalitat de Catalunya diversos dies abans de la celebració de les pràctiques tant de ràdio com totes les de navegació del nombre d'assistents a les mateixes, per aquesta raó és condició indispensable per poder realitzar-les el avisar l'escola amb 4 dies anticipació suficient l'interès en realitzar-les, així com realitzar el seu pagament.

Una vegada que l'escola nàutica ha notificat a la Generalitat la relació d'alumnes, està ja no podrà canviar llevat que sigui per causa de força major demostrable *.Si un alumne no es presenta no podrà evaluársele i no se li reconeixerà la pràctica, però estarà ocasionant un perjudici a altres alumnes que no han pogut ocupar la seva plaça ia l'escola nàutica que no podrà vendre aquesta plaça. Per aquesta raó l'escola nàutica es veu obligada a penalitzar aquests alumnes amb un% de l'import de la pràctica quan tornin a presentar-se. els imports d'aquesta penalització són de 25 € per a les pràctiques de Ràdio i de 50 € per a les de Motor (seguretat i navegació) i de Vela.

* Causes de força major: Malaltia, accident, etc.