Les pràctiques obligatòries de seguretat i navegació per a l'obtenció del títol de patró de iot, tindran una durada mínima de 48 hores, de les quals, un mínim de 36 hores seran en règim de travessia, havent de realitzar cada alumne, per això menys, una guàrdia de navegació completa de dia i una altra de nit.


Les pràctiques de Patró de Iot d'EscolaPort es fan tots els mesos a bord d'un dels nostres velers de més de 15 m. Salpem un divendres a la tarda del Port Olímpic amb destinació a les Balears i diumenge tornem a Barcelona.


L'objectiu és perfeccionar aspectes de la navegació orientades principalment a la travessia i la navegació segura dins les atribucions del títol de patró de iot. Per això es persegueix un increment de l'estada a la marxa fent que l'alumne s'habituï a la durada de les navegacions que podria fer amb aquest títol. L'establiment d'un règim de guàrdies durant el desenvolupament de les pràctiques i la realització de les tasques típiques d'aquests és vital per a una assimilació correcta dels objectius a assolir.

 • PI - Pràctiques de
  navegació
 • 564 594€
 • Travessia Barcelona – Balears – Barcelona. 48 hores.
 • Seguro del alumno, gestión, IVA 21%.
 • COMPRAR

Vols conèixer la nostra flota de vaixells de pràctiques?

Preparació de sortida de pràctiques de Patró de iot i Capità de iot - EscolaPort - Barcelona

  Contingut de les pràctiques de seguretat i navegació:

 • Apartat 1. Utilització del material de seguretat i contraincendis.
 • Apartat 2. Preparació de la derrota.
 • Apartat 3. Comprovacions abans de sortir a la mar.
 • Apartat 4. Guàrdia efectiva de navegació.
 • Apartat 5. Navegació. Prendre Marcacions i Demores.

(El contingut detallat de cada apartat es pot veure al Núm. 247, 11 d'octubre de 2014 Sec. I. Pàg. 83055)

  Evaluación de las prácticas:

  L'instructor haurà d'avaluar la capacitat de l'alumne, d'acord amb els punts següents. Podent no signar el certificat de pràctiques corresponent si no es compleix qualsevol:
 • Puntualitat i assistència a les pràctiques.
 • Acceptació de les normes de l'escola. L'alumne haurà d'acceptar les normes de l'escola per impartir les pràctiques.
 • Participació activa. L'alumne haurà de participar activament durant la totalitat de les pràctiques, i serà receptiu a la formació.
 • Requisits per a les pràctiques en embarcacions:

 • S'ha de portar roba adequada en funció de l'època de l'any.
 • Calçat de sola goma blanca (esportives) o bé de sola goma neutra (nàutics).
 • També és recomanable portar crema solar, gorra, ulleres de sol.

Normes de l'escola per a la realització de les pràctiques:

Les escoles nàutiques estan obligades a notificar a la Generalitat de Catalunya diversos dies abans de la celebració de les pràctiques del nombre d'assistents, per aquesta raó és condició indispensable per a poder fer-les avisar a l'escola amb 4 dies anticipació suficient l'interès en fer-les, així com fer-ne el pagament.

Una vegada que l'escola nàutica ha notificat a la Generalitat la relació d'alumnes, ja no es podrà canviar tret que sigui per causa de força major demostrable. Si un alumne no es presenta no se'l podrà avaluar i no se li reconeixerà la pràctica, però estarà ocasionant un perjudici a altres alumnes que no han pogut ocupar la seva plaça ia l'Escola Port que no podrà vendre aquesta plaça. Per això l'escola nàutica es veu obligada a penalitzar aquests alumnes amb un % de l'import de la pràctica quan es tornin a presentar.

*Causes de força major: Malaltia, accident, etc.